escola mireia

Educació infantil,
primària i secundària obligatoria

què és l'aprenentatge cooperatiu?

2018-2019.  Aleu Torrent i Pol Viadel

DEFINICIÓ: És un terme genèric usat per referir-se a un grup de procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu aprenentatge.