JORNADA PORTES OBERTES

La Jornada de Portes Obertes pel curs 2019-2020 serà el dissabte dia 9 de març de 10h  a 13h. Es podran visitar les instal·lacions de l'escola d'infantil al carrer Casp, 124 i l'edifici de primària i secundària del carrer Ausiàs March, 62-64. 

Podreu veure l'escola, veure els diferents ambients i assistir a una reunió informativa on explicarem el nostre projecte educatiu.

Cal que truqueu a l'escola per concertar la visita. En el cas que no pugueu assistir a les Portes Obertes podreu concertar un altre dia de visita.

 

DATES DE PRESENTACIÓ DE PREINSCRIPCIONS DEL CURS 2019-2020

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre.  Per fer la preinscripció cal presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que estableix el Consorci d’Educació.  

Les sol·licituds es baremen i s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat. 

El període de presentació de sol·licituds per al curs 2019-2020 és del 29 de març al 9 d'abril del 2019.

 

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS (2019-20)

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 3. Criteris específics de prioritat Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

ÀREA DE PROXIMITAT | 2019-2020

 
 

SOL·LICITUD | 2019-2020

                       

 

 

Imprimeix