CALENDARI OFICIAL ESCOLA MIREIA 2022-2023

Atenent al calendari oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les classes del curs escolar 2022-2023 començaran el dilluns dia 5 de setembre de 2022, per a l'alumnat d'infantil i primària, i el 7 de setembre per l'ESO i acabaran el dia 22 de juny de 2023, per a infantil i primària i el 20 de juny de 2023 per a l'ESO. Seran festius els següents dies:

 

Vacances de Nadal: del 22 de desembre del 2022 al 8 de gener del 2023, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: del 1 d'abril al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

 

Així mateix, per al curs 2022-2023 tenen la consideració de dies festius a Barcelona els següents:

 

26 de setembre de 2022

12 d'octubre de 2022

1 de novembre de 2022

6 de desembre de 2022

8 de desembre de 2022

1 de maig de 2023

5 de juny de 2023

                                              

En el marc del calendari escolar, cada centre docent disposa de dies festius de lliure disposició que s’han de preveure en la programació general del centre i aprovar en consell escolar.

Els dies festius de lliure disposició són:      

     

31 d'octubre de 2022

9 de desembre de 2022

20 de febrer de 2023

17 de març de 2023

2 de juny de 2023

Imprimeix