escola mireia

Educació infantil,
primària i secundària obligatoria

LES CONSEQÜÈNCIES DE L'ESTAT DEL BENESTAR

2023-2024. Iván Rivera

En aquests darrers anys, l’ésser humà ha augmentat molt quant a població i, conseqüentment, les ciutats i les pobles cada vegada són més grans. Així doncs, les conseqüències d’aquest augment de població és la destrucció dels boscos, les muntanyes, la contaminació dels mars i dels rius, etc. Fins on arribaran les conseqüències dels nostres actes?

Des que es va acabar la Segona Guerra Mundial, la població ha augmentat significativament, sobretot perquè les condicions de vida han millorat, el camp de la medicina ha avançat, el món de la tecnologia s’ha desenvolupat amb molta rapidesa, hi ha més accés a l’àmbit de l’ensenyament, etc.

Fins aquí, un somni fet realitat. Ara bé, quan obrim bé els ulls, ens adonem que el planeta s’està fent malbé; ens l’estem carregant.

El signe més evident d’aquesta destrossa és l’augment de la temperatura tant ambiental com marina, inundacions, sequera i el desglaç sense aturador dels pols.

De tot això se’n diu canvi climàtic o escalfament global, i una de les raons per les quals es produeix és que cada vegada hi ha més població al món.

Per altra banda, entenem com a escalfament global el fet que el planeta va augmentat lentament la seva temperatura perquè a l’atmosfera hi ha uns gasos que en contacte amb la llum solar, s’escalfen i permeten que hi hagi vida a la Terra. El problema és que com que cada vegada els humans emetem més gasos, l’escalfor augmenta i, per tant, la temperatura puja.

Per quin motiu emetem més gasos? Com més població hi ha, augmenta el consum en general, és  a dir, hi ha més indústries contaminants la necessitat de moure’s d’un lloc a un altre amb qualsevol mitjà de transport, creix. 

Un altre motiu pel qual augmentem l’emissió de gasos és l’espai. Com que cada vegada som més, ampliem les ciutats i, per tant, eliminem ecosistemes, la qual cosa provoca la desforestació. És a dir, els arbres deixen de consumir una part d’aquest gas que s’escalfa i, per tant, augmenta la temperatura.

Encara tenim un altre motiu, i és la necessitat de desplaçar-nos constantment per necessitat o per lleure. Els gasos que alliberen els vehicles també són nocius.

Podríem allargar aquesta llista molt més, però aquest no és l’objectiu de la meva reflexió. Allò que m’ha portat a escriure és la necessitat de dur a la pràctica l’única solució a aquest greu problema: fer servir les tres erres: reduir-reutilitzar-reciclar. Si tothom les complís, el canvi  seria immediat. Hem de començar ara perquè si no, serà massa tard.