escola mireia

Educació infantil,
primària i secundària obligatoria

TRIA LA TEVA OPCIÓ

2023-2024. Carla Saumell

Des de fa temps, la major part de les persones creuen que s’ha de fer una carrera universitària, un màster i un doctorat per triomfar a la vida i tenir una feina, però en els darrers anys s’ha pogut observar com la taxa d’atur entre els universitaris és igual d’elevada que en d’altres tipus d’estudis de caire més pràctic i menys teòric. Es tracta de tot un ventall d’opinions dins del món de la Formació Professional, que sovint és poc coneguda i fins i tot menyspreada.

En la Formació Professional hi ha itineraris formatius específics, programes de formació i d’inserció, cicles de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior. És un món que capacita la persona per exercir de forma qualificada la professió que ha escollit, facilitant-ne l’accés en el sector corresponent.

Els Itineraris Formatius Específics (IFE) estan adreçats a alumnes de setze a vint-i-un anys amb necessitats educatives especials. L’objectiu és oferir una atenció educativa en l’etapa post obligatòria, estructurada en mòduls comuns, per desenvolupar les competències personals, i mòduls específics, adreçats a les competències professionals.

Una altra opció, dirigida als alumnes que no han acabat l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), són els Programes de Formació i Inserció (PFI) que permeten als seus alumnes continuar la seva formació de tipus professional i, a més a més, els permeten fer pràctiques en empreses.

El darrer bloc formatiu està integrat pels Cicles de Grau Bàsic, de Grau Mitjà i de Grau Superior. Aquests cicles permeten als alumnes que no volen fer batxillerat continuar estudiant utilitzant una modalitat formativa menys teòrica i molt més pràctica, encarada a la professionalització de l’alumne, per facilitar el seu accés en el món laboral més ràpidament. Cal tenir en compte, també, que els alumnes que hagin cursat un Cicle de Grau Superior tenen també l’opció d’accedir al món universitari directament.

Una bona manera d’informar-te de tots aquests camps formatius és anar personalment al Saló de l’Ensenyament, que s’organitza cada any en el recinte de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, o si no et vols moure de casa, pots entrar a la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Sigui com sigui, tria la teva opció.