escola mireia

Educació infantil,
primària i secundària obligatoria

JO SOC - JO HI SOC

2022-2023. Ona Escaler

La primera diferència que veiem entre “jo soc – jo hi soc” gramaticalment parlant és que la primera està composta per dues paraules, mentre que la segona en té tres. En totes dues hi ha la paraula “jo”, un pronom personal fort  o tònic de la primera persona del singular. Així mateix, també coincideix la paraula “soc”, la qual prové del verb ser i està conjugat en present d’indicatiu, en primera persona del singular. Arran de l’aparició de la nova Ortografia Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), aquest mot ha deixat de dur accent diacrític. Així doncs, actualment s’escriu sense accent en qualsevol dels seus significats, ni com passava anteriorment.

El que diferencia aquestes dues frases és que en la segona s’hi ha afegit el pronom feble “hi”. Fa la funció de complement circumstancial de lloc, és a dir, indica que la persona és en un lloc concret que ja s’ha mencionat abans.

Sentimentalment parlant, és més difícil d’explicar. La primera frase es podries referir com es sent una persona per dins, és a dir, es centra en els seus valors personals. Tan sols amb una paraula pot canviar el significat, ja que la segona indica que físicament és en un lloc concret i no emocionalment com passava amb l’anterior.

En el món del llenguatge, una petita diferència ortogràfica pot originar significats molt diferents.