escola mireia

Educació infantil,
primària i secundària obligatoria

UN BON MEDIADOR

2022-2023. Àlex López

La mediació és un procés de resolució de problemes. Dues persones que han tingut un conflicte, i el volen solucionar, poden iniciar aquest procés per a resoldre’l. Una part molt important del procés és el mediador, és a dir, la persona que vetllarà per a solucionar el conflicte.

Un mediador ha de tenir un seguit de qualitats: objectiu, bon oient, empàtic, organitzat i just, entre d’altres.

L’objectivitat és una de les principals característiques d’un bon mediador ja que així mai no prendrà partit per cap de les dues parts.

El mediador ha de saber escoltar, processar la informació i intentar buscar solucions que complaguin tothom. Així doncs, un bon mediador haurà de seguir quatre procediments per a trobar una solució al conflicte: l’arbitratge, la conciliació, la mediació i, finalment, la negociació.

Durant el procés de mediació, el mediador ha de parlar amb les dues parts de manera individual per a comprendre correctament quina és la problemàtica i conèixer els dos punts de vista. Seguidament, ha de crear un bon clima per a establir el diàleg entre ambdues parts i donar-los eines perquè puguin arribar a una entesa.