escola mireia

Educació infantil,
primària i secundària obligatoria

TRES SÍNDROMES CURIOSES

2019-2020. Ada de Dalmases

Una síndrome és un conjunt de símptomes que defineixen o caracteritzen una malaltia o una condició que es manifesta en una persona. Generalment, el terme s'associa a estats negatius que detectem per mitjà de signes prèviament establerts.

-Síndrome de Cotard: També anomenada deliri de negació, va ser reconeguda el 1880 per un neuròleg francès anomenat Jules Cotard. Les persones que la pateixen creuen que els seus òrgans estan paralitzats o són disfuncionals, i fins i tot arriben a pensar que el seu cor no batega. Està relacionada amb altres malalties més conegudes com la demència o l’esquizofrènia, i una de les característiques més representatives és la presència de gran nombre d’al·lucinacions.

-Síndrome d’Alícia al País de les Meravelles: Es caracteritza pels deliris que afecten la percepció del temps i de l’espai, és a dir, les persones que la pateixen creuen que els objectes que veuen són més grans o més petits del que realment són, i també poden tenir problemes per a situar-se en el temps. Té el nom de la novel·la de Lewis Carroll, perquè la seva protagonista té aquesta síndrome. Tot i que no se’n parla massa, és relativament comuna i no s’associa amb cap trastorn mental, però si que té relació amb migranyes i epilèpsia. Per al seu tractament, s’utilitza la mateixa medicació de la migranya i sempre es recomana descansar tant com es pugui.

-Síndrome d’Estocolm:  És un trastorn emocional que es dóna en víctimes d’un segrest que s’enamoren del seu segrestador i hi estableixen lligams emocionals molt forts. És una reacció provocada per l’estrès davant una situació traumàtica i per la desesperació, i actua com a mètode d’autodefensa. Acostuma a ser difícil de tractar perquè la víctima es nega a donar informació sobre res que tingui a veure amb el segrestador, i fins i tot pot col·laborar amb ell perquè aconsegueixi els seus objectius.