escola mireia

Educació infantil,
primària i secundària obligatoria

LES ONG

2020-2021. Leila Alonso

ONG són les sigles corresponents a Organització No Governamental. Com el seu nom indica, són organitzacions que no depenen del govern i no tenen ànim de lucre, això vol dir que treballen desinteressadament, sense esperar cap benefici a canvi. Jo conec algunes ONG com Creu Roja, Càritas i Unicef entre d’altres, però n’hi ha moltes més. El seu treball és molt divers segons l’àmbit on treballen. Per exemple, Metges sense Fronteres s’ocupa de l’assistència mèdica a països en conflicte bèl·lic, igual que Creu Roja. En canvi, Amnistia Internacional s’encarrega de fer complir als diferents governs els acords sobre Drets Humans. Càritas, per la seva banda, assisteix persones sense recursos econòmics des del seu vincle amb l’església. També hi ha Save the Children, que ajuda la infància més desprotegida, o La Fundació Èxit, que es dedica a la inserció laborals de joves en risc d’exclusió social.

Hi ha vàries maneres de veure les ONG perquè cadascú té el seu punt de vista amb diferents matisos. Tot i així, he fet una simplificació i considero que hi ha tres posicions ideològiques diferents.

Prenent com a referència la sentència “Les ONG: cooperació, mite o llegenda?”, una gran part de la societat pensa que la seva cooperació amb persones necessitades és necessària per garantir l’equilibri social tant local com internacional. Hi ha també una part que eleven el seu paper a la categoria de llegenda perquè opinen que els seus esforços són èpics. Però també hi ha qui opina que, en realitat, aquestes organitzacions fan un negoci amb la pobresa de la gent i que la seva ajuda només val per justificar que els governs no facin polítiques més orientades al benestar. Per tant, consideren que són una manera d’enganyar l’opinió pública, és a dir un  mite o una enganyifa.

Les sigles ONG no són sinònim ni de bo ni de dolent. Hi ha una gran varietat d’organitzacions que no governamentals que va des de Pallassos sense Fronteres fins a d’altres de signe polític, des d’agrupacions feministes pro-avortament a associacions que en neguen el dret. Per tant, n’hi ha algunes que són molt conegudes i fins i tot populars en la nostra societat i d’altres que passen més desapercebudes però que són indispensables per a amplis sectors de la nostra societat.