escola mireia

Educació infantil,
primària i secundària obligatoria

reciclatge

Il·lustració de César Barceló

reciclatge

2018-2019. Martí Rodríguez

 El reciclatge té com objectiu la disminució de residus i és el procés d'utilització de parts o elements d'un article que són rebutjats i després d'un determinat procés poden ser usats novament. Així doncs, reciclar és l'acció de tornar a introduir en el cicle de producció i consum productes materials obtinguts de residus.